SELAMAT PAGI MALAYSIA TV1, 9am 22 AUGUST 2022

Perbincangan Topik – DIALOG SELAMAT PAGI MALAYSIA ‘PERTINGKAT DAYA TAHAN PMKS HADAPI INFLASI’

Berita Perdana RTM1, 6 MEI 2022

Pandangan Topik – PERANCANGAN SME DIMUSIM PERAYAAN

Berita Tengahari TV1, 22 February 2022

Pandangan Topik: TIADA KUARANTIN KONTAK RAPAT DAN KESAN KEPADA KOMUNITI PERNIAGAAN

Berita Tengahari TV1, 1:30pm 4 January 2022

Pandangan Topik: KWSP dan penyelesaian di waktu terdesak

Berita TV 1, 8:30 pm 31 October 2021

Pandangan Topik: Bulan Literasi Kewangan Negara anjuran AKPK-BNM

Berita Perdana TV 1, 8:30 pm 5 October 2021

Pandangan Topik: Had Siling Hutang Statutori Negara

Berita Perdana TV 1, 8:30 pm 27 September 2021

Pandangan Topik: Maklumbalas belanjawan RMK-12 (2022-2027) berkenaan sosio-ekonomi, PKS, Pembangunan luar bandar

Berita Perdana TV 1, 8:30 pm 18 July 2021

Pandangan Topik: Skim Vaksinasi Sektor Peruncitan Pecepatkan Pemulihan Ekonomi

Berita TV 1, 8:30 pm 30 May 2021

Pandangan Topik: Skim bantuan peniaga PKP 3.0; Jamin aliran tunai

Berita TV 1, 8:30 pm 14 Disember 2020.

Pandangan Topik: Keberkesanan skim Janakerja yang dibentangkan oleh Kementerian Kewangan didalam pembentangan bajet 2021

Berita TV 1, 8:30 pm 9 June 2020.

Pandangan Topik: Kesan Penurunan mata asas OPR kepada ekonomi dan perniagaan